Fotomontaż – rok szkolny 2016-2017

Fotomontaż – to zmontowany obraz uzyskany z wycinków innych fotografii.